Dvě nová monitorovací zařízení, jež budou sledovat hlavně koncentrace polétavého prachu (částic PM10) a benzo(a)pyrenu, pořídil kraj díky příspěvku z Operačního programu Životní prostředí. Z něj se podařilo získat 85 procent ceny sekvenčních vzorkovačů, jejichž nákup přišel na téměř 1,2 milionu korun. Jejich fungování zajistí odborná firma tak, aby s výsledky bylo možno dále pracovat v rámci databáze ISKO; Informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ten v některých lokalitách kraje zajišťuje i automatický odběr vlastních vzorků). Za provoz měřicí stanice včetně chemické analýzy vzorků kraj ročně zaplatí necelých 400 tisíc korun.

Úzká spolupráce s monitorovacím systémem meteorologů se projeví i v rozhodování o umístění nových měřicích stanic. Počítá se s tím, že nebudou někde instalovány natrvalo, ale postupně přesouvány do různých lokalit (kde mají zůstat nejméně po dobu jednoho roku).

O první adrese už je rozhodnuto: město Čelákovice, připomněl v úterý náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), v jehož kompetenci je oblast životního prostředí. „Lokalita byla vybrána na základě modelových dat a četných stížností obyvatel na kvalitu ovzduší v tomto regionu,“ vysvětlil.

Penězi na měření ovzduší se středočeští radní zabývali rovněž před rokem. V polovině loňského ledna schválili 720 tisíc korun na pokračování detailního monitoringu ovzduší na Kladensku a Mladoboleslavsku. Na Kladensku, kde měření zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, sledují kvalitu ovzduší tři měřicí stanice již od poloviny osmdesátých let minulého století. Před třinácti roky ještě přibyl monitoring těžkých kovů. V Mladé Boleslavi funguje stanice automatického imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu.