I o tom byla řeč na jejím setkání se zástupci českého zastoupení O2, T-Mobile a Vodafone i dodavatele telekomunikačních technologií CETIN ze skupiny PPF a prezidentem Asociace nezávislého ICT průmyslu Jakubem Rejzkem (ODS), jenž je také krajským zastupitelem, a dokonce místopředsedou výboru středočeského zastupitelstva pro digitalizaci a chytrý kraj. Jeho tématem se v pátek odpoledne stalo rozšiřování digitální infrastruktury.

Tato schůzka navázala na memorandum o spolupráci týkající se pokrytí obcí, již dříve uzavřené mezi Středočeským krajem a Asociací provozovatelů mobilních sítí, připomněla hejtmanka na twitteru. Nechci, aby vše zůstalo jen na papíře,“ konstatovala. Řeč byla podle jejích slov třeba o vytvoření seznamu oblastí s nedostatečným pokrytím mobilních služeb, jimž bude třeba věnovat větší pozornost a hledat cesty pro zlepšení – s čímž souvisí i oblast zájmu, kterou Pecková pojmenovala jako „identifikaci a odstraňování překážek, které brání k vybudování mobilních sítí“.

Tématem se však staly i možná podpora kraje v oblastech, kde uplatňování čistě tržních pravidel, jimiž se firmy řídí, nevyznívá ve prospěch obyvatel, či komunikace s vedením obcí a měst. V té souvislosti už krajský úřad mimo jiné zřídil funkci koordinátora sledujícího obecní projekty, majícího hlídat výkopové práce a snažit se dosáhnout toho, aby do této jámy, ať už vyhloubené z jakéhokoli důvodu, byl současně uložen optický kabel pro vysokorychlostní internet.