Zájemcům z řad nejmladších i nejstarších pasažérů ve vlacích i autobusech kraj nabízí ke tříčtvrtinové slevě z běžného tarifu poskytované státem doplacení zbývající čtvrtiny – tedy skutečně možnost bezplatného cestování.

Převažuje žákovské jízdné

Zájemců o proplacení nákladů na jízdné přibývá; podle slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) se o úhradě nákladů spojených s dojížděním rozhoduje průběžně na každém zasedání krajských radních. Tak, aby žadatelé nemuseli dlouho čekat. S takovým využitím krajských peněz opakovaně vyjádřila nesouhlas opozice z řad ODS a STAN – s tím, že by se pro ně našlo daleko lepší využití.

Od loňského září, kdy kraj s proplácením jízdného začal, do letošního dubna kraj vyplatil celkem přes 3,8 milionu korun, odpověděla v pátek na dotaz Deníku Helena Frintová z krajského úřadu. „Z toho seniorům 330 981 Kč, žákům a studentům pak 3 485 665,60 Kč,“ uvedla údaje vyčíslené do koruny. Naprostá většina z těchto peněz připadá na žákovské jízdné vyplacené v letošním prvním čtvrtletí. Peníze kraj vyplácí konkrétním lidem, kteří si podají žádost, nikoli dopravcům (není to tedy tak, že by vybrané skupiny s právem cestovat zadarmo nepotřebovaly jízdní doklad).

„Už se o tom poměrně ví,“ pochvaluje si hejtmanka Jermanová. „My na to všude upozorňujeme, visí informace na webu, radní vyjíždějí do regionů – a také já začnu pokračovat ve svých hejtmanských dnech,“ připomněla, že lidé z vedení kraje se možnost proplácení jízdného vybraným skupinám obyvatel kraje snaží připomínat, kdekoli se objeví. Deníku řekla, že tohle sdělení také sama pustila dál přes různé seniorské organizace – a informace jsou ostatně vyvěšeny i na autobusových nádražích.

Nejsnáze s časovým kuponem

Příspěvek na jízdné od kraje, jež se v případě žákovského jízdného nazývá stipendium a u seniorů má povahu daru, mokou získat lidé spadající do těchto skupin s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji; v případě žáků a studentů navíc musí splňovat podmínku, že skutečně do školy dojíždějí, a to nikoli městskou dopravou (bydliště a škola tedy nesmí být ve stejné obci či městě). Nejsnazší je proplacení časového kuponu – čtvrtletního nebo ročního – Pražské integrované dopravy, platného v autobusech i ve vlacích, či autobusů Středočeské integrované dopravy. Při cestování příměstskými autobusy nezařazenými do integrované dopravy však existuje i možnost proplácení jízdenek. Žáci a studenti podávají žádost výhradně elektronicky; v případě seniorů je vedle elektronické varianty možno využít i žádost v papírové podobě.

Středočeské jízdné zdarma
Žákům, studentům a seniorům nad 65 let poskytuje slevu na jízdné v autobusech i vlacích stát ve výši 75 procent. O úhradu zbývající čtvrtiny mohou za stanovených podmínek požádat obyvatelé Středočeského kraje z krajského rozpočtu:
* v roce 2018 (září – prosinec) bylo vyplaceno celkem 183 471 Kč:
- seniorům 142 832 Kč,
- žákům a studentům 40 639 Kč;
* v roce 2019 (prozatím leden – duben) bylo vyplaceno celkem 3 633 175,60 Kč:
- seniorům 188 149 Kč,
- žákům a studentům 3 445 026,60 Kč

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje