Mapový portál kraje je dostupný na adrese https://kusk.maps.arcgis.com.

Veřejnosti asi nejznámější z map, které tam uživatelé najdou pěkně pohromadě, je aplikace sloužící k nahlašování závad na silnicích. K dispozici jsou však další tematicky zaměřené mapy. Zájemci se mohou seznámit třeba se správním členěním, s rozmístěním příspěvkových organizací, stranou pozornosti nezůstávají protipovodňová opatření, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší či staré ekologické zátěže. K dispozici jsou rovněž dopravní mapa, plán oprav komunikací nebo třeba představení koncepce cyklistiky. 

Novinkou krajského mapového portálu je vylepšená podoba aplikace představující investiční příležitosti, kterou připravil tým oddělení informačních a komunikačních technologií krajského úřadu ve spolupráci s oddělením strategie a koncepcí. Změnou přitom není pouze úprava vzhledu a nabídky propojení jak na Google Mapy i s možností navigace či na virtuální projížďku oblastí pomocí Google Street View. Lze si zobrazit i výkresy územních plánů nebo podklady k ochraně přírody týkající se vybraného místa. Jednoduše a rychle lze zobrazovat identifikační karty konkrétních lokalit, jejichž údaje jsou nově k dispozici i v angličtině a němčině. Aplikace tak snáze osloví i investory ze zahraničí.

Vyhledávat v ní informace je možné nejen na počítačích z kanceláře nebo z domova. Mapu investičních příležitostí lze využít i přímo v terénu. Zobrazí se totiž také v mobilních zařízeních – přičemž si je možné zapnout i aktuální polohu. A možnost vyhledávat rovněž podle obcí? Ovšemže; to snad ani není nutné zdůrazňovat.