Ty se objevily v uplynulých měsících, kdy hejtmanství prostřednictvím příspěvkové organizace IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje jednalo s představiteli obcí a měst o takzvaných standardech dopravní obslužnosti, podle nichž kraj žádá od radnic příspěvky na zajištění veřejné dopravy (přičemž tam, kde se na platbách nedohodne, ohlásil od konce léta redukci dosavadního počtu spojů s jejich omezením na rozsah, který označuje jako standard).

Některé obce i města k nim dokonce odmítly přistoupit s argumentem, že jde o „výpočty postavené na vodě“: chybí jim detailní, dlouhodobé a přesné vyhodnocení vytíženosti jednotlivých linek a jejich spojů.

Sčítání se roky neměnilo

Sčítací rámy, které poskytnou požadovaná přesná data o tom, odkud a kam lidé jezdí, v autobusech budou – ale až v roce 2024. Uvedl to náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) v odpovědi na výhrady opozičního zastupitele Roberta Bezděka (ANO). Ten označil za „trošku děsivé“, jestliže je technicky limitována možnost získat přesné a opakované informace o počtu lidí cestujících mezi jednotlivými přepravním body.

Jestliže je starostové při jednáních s IDSK požadovali, dostat je nemohli. Dělají se totiž pouze přepravní průzkumy, při nichž sčítací „komisaři“ v určený den evidují počty lidí aktuálně nastupujících a vystupujících.

„Předpokládám, že zděšen tím, že se neví, odkud kam kdo jezdí, jste byl už v době, kdy jste seděl v radě kraje; takto ten systém funguje už dlouhá léta,“ poznamenal Borecký. S odkazem na fakt, že stejně se cestující počítali i v minulém volebním období – byť, pravda, tehdy se platby podle jednotných standardů neuplatňovaly a na veřejnou dopravu obce připlácely podle toho, jak si kdo co vyjednal.

Požadované přesné informace v dlouhých časových řadách by podle slov náměstka hejtmanky poskytly právě sčítací rámy, které však v autobusech nejsou nainstalované. Změnit se to má po 14. 12. 2024: Do tohoto termínu mají dopravci platné smlouvy s krajem o zajišťování veřejné dopravy.

Sčítání až od nových smluv

V rámci veřejných soutěží, na jejichž základě budou uzavírány nové smlouvy, už podmínka mít ve dveřích rámy bude zakotvena, takže přesné údaje budou k dispozici. Někde možná i dřív, protože nové autobusy už budou dopravci pořizovat s tímto vybavením. Do té doby však je třeba vystačit se sčítacími kampaněmi založenými na práci „sčítacích komisařů“.

Nechávat pořídit dodatečně montované rámy v ceně zhruba 400 tisíc za kus dva roky před koncem smluv, kdy dopravci nemohou počítat s tím, že jim zůstanou stejné oblasti, by podle slov Boreckého bylo ekonomicky neúčelné.

Poskytovat data ze sčítacích rámů tak dopravci budou mít povinnost až od druhé poloviny prosince 2024. I nynější data získávaná při sčítacích kampaních jsou však podle náměstka hejtmanky vcelku přesná – byť je je pravda, že ne absolutně.