Program letošních čtyř dnů akce by krajští radní chtěli podpořit stejnou sumou jako loni: navrhují zastupitelům poskytnout pořadatelům čtyřmilionovou částku. Oceňují význam akce zacílené na všechny generace, přičemž si každý může najít svůj oblíbený žánr, i fakt, že některé festivalové programy jsou v lázeňském městě přístupné zdarma.

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií se v Poděbradech bude letos konat od 29. srpna do 1. září. Jedním z bonbonků letošního ročníku, o němž již pořadatelé odtajnili podrobnosti, se stane hned zahajovací koncert 30. srpna. Doslova ožije film režiséra Jana Hřebejka Šakalí léta, když se na hlavním pódiu festivalu propojí projekce s živou hudbou a dalšími scénickými prvky.

Každoročně festival zláká desetitisíce návštěvníků, jež přitahuje orientace nejen na filmovou hudbu představovanou jak v souvislosti s konkrétními snímky (kdy je zdůrazněna silná vazba obrazu na hudební doprovod), tak i v koncertním provedení, ale i zaměření na multimédia měnící pouhý poslech v interaktivní zážitek a na využívání nejmodernějších technologií v umění. Tím je festival v naší republice ojedinělý.

„Soundtrack je skvělou propagací našeho regionu – a je to i podpora kulturního dění mimo Prahu,“ chválí Jermanová, podle jejíchž dalších slov je příspěvek organizátorům festivalu i počinem směřujícím k prohlubování lázeňské tradice v Poděbradech. „Akce, která rok od roku přitahuje větší počet návštěvníků, se svým rozsahem a obsahovou náplní vyrovná obdobným festivalům pořádaným v zahraničí,“ netají hejtmanka své nadšení.

Zdůrazňuje, že Soundtrack přispívá ke spokojenosti návštěvníků kraje a k propagaci jeho dobrého jména. Z řad středočeské opozice nicméně někdy zaznívají výhrady k výši krajské dotace (a to zpravidla v souvislosti s dalšími vysokými podporami z veřejných prostředků, ovšem poskytnutými jednorázově: s deseti miliony pro organizátory pražských oslav 115. narozenin motocyklové značky Harley-Davidson či čtyřmi miliony pro tvůrce filmu o Janu Žižkovi).