Shodu na tom, čí je to zásluha, by krajští politici v nynější době vzrušených debat mezi zástupci koalice vládnoucí kraji a středočeskou opozicí asi hledali obtížně – v jednom nicméně obě strany mohou být zajedno: zdá se, že hrozivé období, kdy s výjimkou kolínské nemocnice pohled na hospodářský výsledek nepůsobil optimisticky (obzvlášť v případě nemocnic v Kladně a v Mladé Boleslavi) se podařilo překonat.

Ještě je co zlepšovat

„Došlo ke zlepšení hospodářského výsledku, bylo nastaveno průhledné financování a daří se redukovat provozní dotace na nezbytně nutnou míru, shrnul svůj pohled na současnou situaci radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). Upozornil nicméně na záporné hospodářské výsledky kladenské nemocnice. „Právě na Kladno se chceme soustředit, abychom zjistili, jak můžeme pomoci,“ konstatoval. Podle informací Deníku zvažuje vedení kraje uplatnění opatření známého v souvislosti s kladenskou nemocnicí již z minulosti: navýšení základního kapitálu.

Požadavek na změnu v hospodaření nemocnic ohlásilo usnesení krajských zastupitelů přijaté předloni v červnu, tedy ještě za fungování minulé krajské koalice. Odsouhlasením Strategického výhledu financování zdravotnických zařízení Středočeského kraje v letech 2017 – 2021 politici avizovali snižování dotací na provoz – peníze od kraje nemají pomáhat k hrazení ztrát, ale podporovat investice do rozvoje nemocnic a jejich vybavení – a tlak na opatření ke zlepšování hospodaření. Tomu by měl napomoci i aktuální rozjezd činnosti již šesté krajské akciovky v oblasti zdravotnictví, jejímž úkolem je zajišťovat pro nemocnice centrální nákupy (a tím je zlevnit). Původně to měl obstarávat již v minulosti založený spolek Asociace středočeských nemocnic; tenhle pokus ale nevyšel.

Finančně kraj svým nemocnicím pomáhá i dalšími způsoby. Je to například dluhová služba (dotace pomáhající nemocnicím v Kladně, Kolíně a Příbrami splácet dřívější úvěry), ale také kofinancování (povinné příspěvky žadatelů o dotaci) projektů modernizace přístrojové techniky placených z evropských peněz. A také takzvané předfinancování těchto projektů – v tomto případě jde o vratné půjčky související s tím, že dotace jsou vypláceny až dodatečně, ale platit je třeba hned.

Přístroje i budovy

Z velkých investic se v uplynulých dvou letech podařily nejen nákupy potřebných přístrojů (například tomograf v Kladně, digitální mamograf v Mladé Boleslavi, operační věže v Kolíně), ale také se rekonstruovala celá oddělení – například v Benešově porodní boxy, interna a pavilon následné péče; v Příbrami rovněž interna a porodní oddělení. V Mladé Boleslavi vznikly pavilon číslo 5 či centrální příjem. Kolínská nemocnice nejen řešila náhradní umístění porodnice, ale investovala i v Kutné Hoře (zateplení objektu polikliniky) či v LDN Vojkov (rekonstrukce čističky).

Hospodářský výsledek oblastních nemocnic (údaje v tisících korun)

Nemocnice rok Hospodaření bez dotace kraje Hospodaření s dotací kraje
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 2016 -20 527 1143
2017 -6024  206
2018 */  - 76
Oblastní nemocnice Kladno: 2016  -193 740  -171 454
2017 -107 242 -52 626
2018  */  -76 075
Oblastní nemocnice Kolín 2016 -9567 5213
2017  3084  10 414
2018  */  - 16 900
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 2016 -108 671  -71 731
2017  -53 218 -3205
2018  */  - 6637
Oblastní nemocnice Příbra 2016 -16 571 2642
2017 -29 111  2152
2018  */ - 1197


*/ hospodářské výsledky k 31. 12. 2018 jsou prozatím neauditované


Provozní dotace kraje pro nemocnice */ (údaje v tisících korun)

Nemocnice  2017 2018  Schváleno 2019
Benešov  9230 9632 6936
Kladno 49 005  8008**/  9748 ***/
Kolín  7330 8018 8198
Mladá Boleslav  50 280  45 458  23 242
Příbram 27 422  24 758  7348
Celkem  143 267  95 874 55 473

*/ dotace pro ztrátové provozy a činnosti nehrazené ze zdravotního pojištění
**/ v roce 2018 došlo k navýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Kladno ve výši 100 milionů korun
***/ pro rok 2019 se předpokládá navýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Kladno ve výši 50 milionů korun


Stavební a přístrojové dotace kraje pro nemocnice */ (údaje v tisících korun)

Nemocnice  2017  2018 (čerpáno k 31. 12.)
Benešov  70 917 133 482
Kladno  8859  49 275
Kolín  25 484  56 914
Mladá Boleslav  109 441 137 183
Příbram 43 000 135 661
Celkem  257 702  512 516

*/ dotace označované jako investiční

Zdroj: Robert Bezděk, radní Středočeského kraje