Ještě větší rozruch pak lze očekávat v kulturním domě, kde se od 18. hodiny uskuteční veřejné zasedání zastupitelů. Starosta Jiří Svačina je svolal s jediným bodem programu: stanovisko obce k dokumentaci EIA věnované záměru ZEVO Mělník – zařízení pro energetické využití opadu. Ano; na programu bude téma, o němž se dlouhodobě diskutuje: vybudování provozu spalovny, jež by jednak měla posloužit k likvidaci odpadků – a nahradit tak skládkování, jež bude od roku 2024 zakázané – jednak vyrábět teplo.

O možnosti, že by nedaleko Mělníka mohla vzniknout spalovna, která by svou maximální kapacitou (320 tisíc tun odpadu ročně) mírně převýšila výkon zařízení v Malešicích a stala se tak největším provozem svého druhu v republice, se debatuje dlouhodobě. V nejbližším okolí se tyhle plány setkávají spíše s nedůvěrou. Lidé mají hlavně strach z velké dopravní zátěže. Mimo jiné se hovoří o tom, že bez vybudování obchvatů by regionu hrozil kolaps.

K protiargumentům patří nejen slova o tom, že k transportu lze vedle silnic využít i železnici, ale také vodní cesty; to vše s vybudováním sítě překládacích stanic. A patří sem i odhady, že maximální kapacita rozhodně nemůže být využita, a to vzhledem k očekávanému rozvoji třídění dále využitelných druhů odpadů. Polemickou námitkou však je zase mínění, že kvůli rentabilitě provozu zařízení by spalování mohlo být nabízeno i pro další kraje. Nejen tedy pro středočeský region. A kruh se uzavírá: jsme zpátky u dopravy…

Některé obce se navíc netají obavami, že vozit odpad do vzdálené spalovny je cestou do pekel. Strachují se, že náklady na transport by cenu za likvidaci tuny směsného komunálního odpadu navýšily natolik, že by se to pro jejich občany stalo neúnosné. Volají tudíž po hledání levnějšího řešení.

Objevují se však i další výhrady, které jsou spojeny s vlastním provozem – především s očekávanými dopady na kvalitu ovzduší i životního prostředí jako celku. V minulosti to zmiňoval někdejší radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí Ivo Šanc (STAN) – a v pátek to Deníku potvrdil i Jiří Kaňa ze sdružení Arnika. Připomněl, že tým Arniky k dokumentaci předložené do procesu EIA zpracovává připomínky, jejichž termín odevzdání je k 9. únoru. A zřejmě do toho jde s nasazením.

Napovídají tomu alespoň další Kaňova slova: „Spalovny odpadů bývají velkým průmyslovým původcem dioxinů, z nichž některé jsou silně karcinogenní, reprotoxické a poškozují nervový a imunitní systém.“ Možná by se slušelo doplnit zjednodušený slovníček: karcinogenní = rakovinotvorný; reprotoxický = ohrožující plodnost, schopnost mít potomstvo; imunita = odolnost organismu.

Na sklonku ledna se k projektu ZEVO Mělník v rámci procesu EIA souhlasně vyjádřili krajští radní. Ocenili, že se chystá utlumování výroby elektřiny – a pro zachování zásobování teplem jak části Prahy, tak i dalších lokalit se počítá s energetickým využitím směsného komunálního odpadu ze středních Čech. To podle slov náměstka hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery (ČSSD) bude v konečném výsledku mít životní prostředí příznivý vliv.

„Koncepce předpokládá v první fázi výstavbu dvou nových spalovacích jednotek, z nichž jedna bude uvedena do provozu v roce 2021 a další v roce 2022. Stávající spalovací bloky by se měly naopak postupně utlumovat,“ připomněl Petera. V roce 2024 by pak měla v ZEVO Mělník vzniknout ještě jedna zcela nová spalovací jednotka využívající místo fosilních paliv převážně směsný komunální odpad.

V plánech týkajících se budoucího nakládání s odpadky kraj s mělnickou „spalovnou“ ostatně počítá. Byť hejtmanství připouští, že existují i další varianty – přičemž vše je třeba dobře posoudit jak z ekonomického pohledu, tak vyhodnotit z ekologických hledisek. Za jakési zaklínadlo dneška lze v té souvislosti považovat například pětici slov: nadějná technologie na bázi plazmy.