Občanští demokraté se zástupci STAN se dlouhodobě domáhají kompletní verze zprávy o auditu provedeného v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje – k dispozici mají anonymizovanou verzi dokumentu, v němž třeba závěry jsou dostupné zcela, ale detailní údaje k zakázkám auditorská firma začernila – a zajímají se také o konkrétní zakázky krajských silničářů.

Kontrola bez závad

Novinkou v debatě kolem dopravních staveb na krajských silnicích II. a III. třídy jsou výsledky kontroly kvality práce na několika místech, kterou kraj objednal u nezávislé firmy s patřičnou akreditací, vybavené speciálním měřicím vozidlem.

Závěry vyznívají příznivě. „Ani v jednom případě nebylo zjištěno porušení norem, předpisů nebo technologických postupů,“ shrnul výsledky František Petrtýl (ANO), radní pro oblast dopravy. Podezření, že opravy mohly být šizeny (a jež kritika spojovala s konkrétními úseky), se tedy nepotvrdilo.

Kritici naznačovali údajné porušování kvality a nedodržování množství dodávaných materiálů pro opravu silnic. Měření prováděné firmou VARS Brno – společností vybranou k posouzení kvality prací v rámci výběrového řízení – však taková pochybení neodhalilo. Ani porušení norem, ani parametrů daných projektem.  Naopak: při prověřování tloušťky konstrukčních vrstev se nedostatek materiálu nezjistil ani jedinkrát.

„V naprosté většině případů byly naměřeny větší než normou přípustné tloušťky,“ uvedl silniční inspektor krajských cestářů Zdeněk Mečíř. Mocnost přitom technici proměřovali jednak pomocí georadaru, jednak z provedených vývrtů. O výsledcích hejtmanství informuje na webu kraje, přičemž v nadpisu stojí: „Opozice opět kritizuje neopodstatněně.“

Petrtýl současně připomněl, jakou váhu zjištění z provedených kontrol mají. Upozornil, že je zajistila renomovaná firma, jedna z nejlepších, které pro tuto oblast odborných prací v České republice působí, využívající při posuzování kvality oprav vozovek moderní prostředky. Pracuje i pro další kraje, jež objednávají její služby pro pasportizaci silnic (mapování stavu, což je potřebné pro plánování oprav) i samotné přeměřování kvality prací právě na opravovaných místech.

Jde hlavně o závěr

V debatách o auditu se podle Petrtýla nic nemění. Začernění údajů je prý v souladu s legislativou. „Závěr auditu – to podstatné – je však veřejný a naprosto zřejmý. K pochybením nedocházelo,“ zdůraznil Petrtýl. Třeba Michael Pánek z ODS však má jasno: potřebný by byl audit mnohem detailnější: forenzní.

Kontrola oprav krajských silnicLokality, kde speciální měřicí vozidlo prověřovalo kvalitu oprav silnic:
- III/3359 Církvice – Škvrňov
- II/330 Budiměřice – průtah
- II/125 Kácov – Zbizuby
- II/117 Komárov – Jiviny
Měřené hodnoty: index nerovnosti, hloubka vyjeté koleje, teoretická hloubka vody, střední hloubka profilu povrchu vozovky, určení tloušťky konstrukčních vrstev.