Kraj se stane jejím partnerem v rámci jednoho z projektů Programu Éta Technologické agentury ČR. Je zaměřen na průzkum denního pohybu čili mobility obyvatel hlavního města Prahy a Středočeského kraje na základě anonymizovaného sledování polohy mobilních telefonů. Nebudou tedy mapování konkrétní lidé, ale pohyb davu; s trochou fantazie lze průzkum připodobnit k pozorování hemžení na mraveništi z nadhledu.

S vyhodnocováním dat získaných od mobilních operátorů už má řešitelský tým obsáhlé zkušenosti. Na základě analýz současného stavu má nabídnout také posouzení výhledů do budoucna – v souvislosti s populační prognózou.

Jeho výstupy budou data, představující podklady pro odpovědné rozhodování o řadě souvislostí: o potřebách dopravy, školství, zdravotní péče, nakládání s odpady… Postihnout by měly současné problémy i možná rizika plynoucí z nevyváženého demografického vývoje obcí. S tím podle slov středočeského radního pro oblast hospodářského a sociálního rozvoje Věslava Michalika (STAN) souvisí nerovnoměrné rozložení poptávky obyvatel po místní infrastruktuře.

Do jisté míry má projekt navazovat na již hotovou analýzu možností pro bytovou výstavbu a populační rozvoj, z níž vyplývá, že kolem roku 2030 by se počet Středočechů mohl ze současných 1,35 milionu vyšplhat až na půl druhého milionu. Díky novému projektu mají časem být k dispozici i údaje o pohybu lidí a jejich potřebách infrastruktury během celého dne. Data budou založena na průzkumu prováděném ve vybraných obcích a městech po dva roky: od března příštího roku do prosince 2020. Zaměří se nejen na chování místních, ale i na ty, kteří přijíždějí za prací nebo jako návštěvníci. Tedy: skutečně na celé „lidské mraveniště“.

Vyhodnocení umožní pojmenovat současný stav – a naznačit výhledy do budoucna v horizontu do roku 2040. Výsledky poslouží při práci na Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, ale najdou využití také v rámci tvorby strategických a rozvojových plánů měst a obcí. „Obdobný typ informací jsme dosud postrádali,“ konstatovala ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Využijeme je i pro další typy dokumentů, jako je například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji,“ doplnila.

Na náklady spojené s pořízením studie, které jsou vyčísleny na 5,7 milionu korun, přispěje kraj Karlově univerzitě částkou 1,14 milionu korun.