Usnesením přijatým téměř jednomyslně, když ze 47 přítomných se jediný zdržel hlasování, zastupitelé rozhodli, že žádosti společnosti Bio Illusion o finanční příspěvek nevyhoví. Podle Horčičkových slov nicméně naznačují, že tvůrce by v příštím volebním období po říjnových volbách mohli podpořit jejich nástupci – ovšem v době, až peníze budou skutečně potřeba.

Filmování se podle Horčičkových slov zpožďuje jednak kvůli nedostatku peněz, jednak hrají roli spory mezi tvůrci. V minulosti v kulturních kruzích budilo pozornost zejména napětí mezi autorem literární předlohy (a očekávaným režisérem) Ivanem Fílou a producentem Miloslavem Šmídmajerem.

„Letos peníze nedáme, ale požádejte si, až se projekt dostane do pozice, že začnete točit,“ shrnul radní pro kulturu vzkaz krajských politiků filmařům chystajícím se přiblížit osobnost politika Františka Kriegla. Ten jako jediný účastník delegace jednající v srpnu 1968 v tehdejším Sovětském svazu odmítl podepsat takzvaný Moskevský protokol; po vyhazovu z KSČ se živil jako lékař a posléze patřil mezi první signatáře Charty 77. „Veřejnou podporu si film určitě zaslouží,“ zdůraznil Horčička.

Filmová propagace regionu

Na vznik celovečerního hraného filmu byli zástupci kraje připraveni poskytnout individuální neinvestiční dotaci půl milionu korun. Tato podpora je v souladu představou, že působení filmových štábů v regionu je vítáno. Jednak kvůli samotnému natáčení, jež nabídne výdělek místním podnikatelům a často i uměleckým řemeslníkům nebo komparsistům, jednak kvůli tomu, že zachycení konkrétních lokalit ve filmových dílech je pro region skvělou reklamou.

Cestovní ruch může podpořit i takzvaná filmová turistika; zájem diváků o návštěvu míst, kde se natáčelo. Kvůli spolupráci s produkčními společnostmi kraj zřídil i vlastní filmovou kancelář, která funguje jako součást Středočeské centrály cestovního ruchu. Podobné kanceláře mají i další kraje.

To, že natáčení filmaři přesunou do míst, kde získají podporu, je v oboru běžné. Jak to chodí, naznačují slova z dopisu producenta Šmídmajera, adresovaného radnímu Horčičkovi právě v souvislosti s filmem o Krieglovi. „Protože jsme dospěli k tomu, že jsme schopni natočit více motivů ve Středočeském kraji, navrhli jsme, abyste se vrátili k možnosti jednoho milionu korun,“ napsal. Uvádí zároveň, že s českou částí natáčení by v rámci projektu, který zahrnuje celkem čtyři státy a celkový rozpočet dosahuje 64 milionů, bylo zřejmě možno počítat na jaře příštího roku.