Právníci zvenčí, kteří mají vyřešit konkrétní úkol, mohou být pro kraj výhodnější, než pro složité právní kauzy, kdy je potřebná kooperace více odborníků, zaměstnávat vlastní specialisty. Současně si Holub chválí možnost využít externích kanceláří také v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jednak proto, že od roku 2016 se finanční objem krajských investic zvýšil šestinásobně, jednak z toho důvodu, že advokátní kancelář jako administrátor plně odpovídá za případné vady jím administrovaných zakázek.

Zástupci opozičního hnutí STAN si to nemyslí: najímat na zadávání veřejných zakázek externí služby se jim nezamlouvá. Poukazují v té souvislosti třeba na spolupráci s konkrétní advokátní kanceláří, která je podle STAN „napojená“ na vládnoucí hnutí ANO – přičemž faktura navíc nic neříká o konkrétních úkonech dodaných služeb.

Iniciativně do věci vstoupila jedna z výrazných tváří STAN ve středních Čechách, starostka Mnichovic Petra Pecková. Upozornila, že vzory dokumentů potřebných k zakázkám lze třeba na webu Sdružení místních samospráv najít ke stažení zdarma. Pecková je tedy vytiskla a poslala na krajský úřad.

Na svých facebookových profilech o tom informovaly jak středočeská organizace STAN, tak sama Pecková. „Mohlo by to pár milionů ušetřit. Stačí prostě vzít rozum do hrsti,“ poznamenala starostka. Středočeská organizace STAN si ještě přisadila: „Tuhle radu má vedení kraje od Petry Peckové úplně zadarmo. Snad ji využije. Zbylo by víc peněz třeba na opravy silnic.“

Protože se informace objevily na sociální síti, vyvolaly debaty. Třeba uživatel Janík Novotných, podle vlastního profilu původem Mladoboleslavák žijící nyní v Kladně, sdělení STAN komentoval: „Nechci se nikoho zastávat, ale jak velký má paní starostka zakázky? Třeba u nás dá kraj na opravu jedný silnice dvakrát tolik, než má ona rozpočet na celej rok. Na něco si taky stáhnu šablony z internetu – a na něco si radši vezmu právníka.“

V podstatě tím předznamenal odpověď, již ve středu prostřednictvím facebooku zveřejnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Za zaslání objemných dokumentů Peckové děkuje – nicméně s poznámkou, že o jejich existenci „na kraji“ vědí. „Naši zaměstnanci v oblasti zakázek elektronické formuláře dnes a denně využívají. Bylo je tedy zbytečné tisknout, čímž by byly městu Mnichovice ušetřeny peníze jak za znehodnocený papír, tak i za dopravu objemného balíčku na krajský úřad,“ uvádí v odpovědi.

Peckovou současně hejtmanka poučuje o tom, kdo je na veřejné zakázky větším expertem. Připomněla, že podle věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele mnichovická radnice letos vyhlašovala jen takzvané zakázky malého rozsahu – a žádnou podle zákona o zadávání veřejných zakázek (tedy služby či dodávky ve finančním objemu převyšujícím dva miliony korun nebo stavební práce nad šest milionů). Upozornila současně, že od 1. října 2016, kdy zmiňovaný zákon nabyl účinnosti, podle něj Mnichovičtí zadávali pět zakázek, z čehož jednu administrovala radnice sama a zbývající čtyři externí firmy.

Jermanová tak nabízí výpočet: z pěti mnichovických zakázek „dle zákona“ mělo externího administrátora 75 procent – což hejtmanka dává do kontrastu se 192 krajskými zakázkami z období 2017 – 2019, z nichž externími právníky bylo administrováno 40; tedy 21 procent. Upozornila současně, že na odboru investic krajského úřadu nyní pracuje devět referentů (z nichž jeden je využíván jako podpora ředitelů příspěvkových organizací kraje, další je ve zkušební lhůtě a třetí je vyčleněn pro archivaci dokumentů). V podstatě tedy šestici plně výkonných zaměstnanců oboru se díky externímu zadavateli podařilo během necelého roku zajistit administraci veřejných zakázek v rekordním objemu téměř čtyř miliard korun.

Hejtmanka však ve svém facebookovém vyjádření šla ještě mnohem dál – například připomněla výčet krajských dotací, které pomohly projektům města Mnichovice. Lze očekávat, že byť o nich hovoří v souvislosti s tím, že kraj chce podporovat smysluplné aktivity měst a obcí, může to vyvolat polemiky o tom, zda snad nešlo o nevyslovenou hrozbu politickým oponentům, pokud nebudou zticha.

Bez povšimnutí zřejmě nezůstane ani hejtmančino obsáhlé pojednání o jejím pohledu na fungování vedení kraje v prvním roce nynějšího volebního období, kdy před vypovězením koaliční smlouvy hnutím ANO měli v radě kraje zastoupení i středočeští politici právě z řad STAN. A v neposlední řadě lze z řad opozice očekávat otázku: vyhledávala hejtmanka ve veřejně dostupných databázích detailní podklady pro svoji odpověď sama, nebo k tomu byla využita pracovní doba některého úřadníků kraje?

Tečka za touto debatou tedy ještě zřejmě udělána nebyla. Nejspíš ani středník.