Dodavatele externího právního poradenství hledá hejtmanství prostřednictvím soutěže jako u jiných veřejných zakázek – a Holub nepočítá s tím, že by bylo třeba něco měnit. Například posilovat vlastní právní oddělení.

Právníci úřadu řeší podle jeho slov běžné potřeby ostatních odborů – a externí poradenství se využívá pro právně složité případy, kdy je nezbytná kooperace více odborníků. „Z ekonomického hlediska je výhodnější tyto služby poptávat externě, neboť z hlediska chodu úřadu by nebylo hospodárné expertní pracovníky zaměstnávat,“ vysvětlil ředitel, jenž upozorňuje i na další výhodu: případné škody vzniklé z chybné porady lze vymáhat v plné výši, což prý pro kraj znamená „výrazné navýšení jistoty“.

Vedle náročného právního poradenství hejtmanství zadává externím kancelářím také poradenství v oblasti veřejných zakázek, které nespadá do působnosti interního právního oddělení. V té souvislosti Holub připomíná výrazný nárůst krajských investic: zatímco v roce 2016 šlo o peníze v objemu 592 milionů a o rok později 1,17 miliardy, loni už se jednalo o částku 1,57 miliardy – a letos již byly uzavřeny smlouvy za 3,62 miliardy korun.

Rovněž externí administrace veřejných zakázek může být výhodná, a to ze stejných důvodů jako najímání externistů na řešení spletitých právních problémů: i v tomto případě advokátní kancelář jako administrátor odpovídá za veškeré vady jím administrovaných zakázek.