Scénář tak počítal s mužem, který se vrátil ze služební cesty v exotické zemi. „Složky IZS několikrát do roka nacvičují typové události a zpřesňují díky tomu postupy, kterými by se řídily v případě reálné hrozby. Loni bylo největší akcí tohoto typu cvičení s názvem Blackout. Cílem je nácvik řešení, spolupráce a koordinace záchranných prací mezi všemi složkami IZS,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Bezpečnostní radu bychom v nacvičované situaci svolávat nemuseli. Lokální záležitost by situaci měly díky podobným nácvikům zvládat složky IZS. V případě vysoce nakažlivé nemoci je pravděpodobné, že by šlo o jednotlivé výskyty, nikoliv o epidemie. Bezpečnostní rada se schází jen při plošných hrozbách,“ vysvětlila hejtmanka.

Jak řekla, je velmi ráda, že se toto cvičení konalo. „Pravděpodobnost podobné hrozby tu skutečně je. Jezdíme do stále exotičtějších zemí, je tu zaměstnána spousta cizinců prostřednictvím pracovních agentur a podobně. Díky nácviku budou všichni vědět, co mají dělat a nebudou podléhat panice,“ uzavřela hejtmanka.

„Jakmile ošetřující lékař pojme podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci, jako je tomu v případě tohoto cvičení, okamžitě kontaktuje tísňovou linku 112 a přes Krajské operační a informační středisko HZS si vyžádá vytvoření zaznamenávaného hovoru s epidemiologem naší KHS. Ten po zhodnocení situace ještě v průběhu hovoru rozhodne o potřebných protiepidemických opatřeních včetně případné žádosti o zajištění účasti všech složek IZS při řešení mimořádné události tohoto typu. Epidemiolog se následně podílí i na zásahu IZS na místě,“ přibližila roli hygieniků ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová.

„Po provedeném konziliu by měl zástupce v případě potvrzení podezření povolat na místo události složky IZS a zahájit postupy dané Katalogem společných typových činností STČ 16A/IZS z důvodu podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci a událost nahlásí na Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, které vyrozumí patřičné složky IZS,“ popsal další postup ředitel HZS Středočeského kraje Miloslav Svatoš.

Pacient poté bude držen v izolaci, projde dekontaminační sprchou a bude vyšetřen za dodržení všech hygienických opatření. „Díky tomuto systému, kdy máme (generálním ředitelstvím) přesně zpracované postupy na jednotlivé typy mimořádných událostí, každá jednotka i každý její člen v danou chvíli ví, co má dělat. Společný zásah složek IZS je tak vysoce efektivní a směřuje k vyřešení události v co nejkratším čase i k maximální eliminaci možných následků,“ dodává ředitel středočeských hasičů.

Do taktického cvičení se zapojily Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, jednotky PO HZS Středočeského kraje, ZZS Středočeského kraje, PČR KŘP Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a společnost Amfion.