Potencionální investoři však měli možnost zažádat o odkoupení pouze části z nabízených nemovitostí a pozemků.

Připomeňme, že areál byl právě z důvodu nutnosti prodeje některých pozemků a budov rozdělen na tři části. První z nich je obytná zóna (část nacházející se vlevo od vstupní brány), dále lesopark včetně budovy „České správy" a ČOV a třetí částí je rozvojová zóna. Jedná se o území mezi prvním i dvěma lokalitami. Je to právě to území, které město připravilo pro investory.

Město se rozhodlo pozemky a budovy prodat, jelikož na nápravu stávajícího stavu nemá finance.

To potvrdila místostarostka Jana Havelková: „Město naopak peníze potřebuje, neboť budovy škol, Domov pro seniory, bytový fond města, ale i chodníky a silnice volají po rychlém zásahu. Dále je třeba řešit další infrastrukturu – zejména splaškovou a dešťovou kanalizaci. V neposlední řadě je zde i náměstí, které by si zasloužilo revitalizaci. A tím seznam potřebných investičních akcí zdaleka nekončí."

Potencionální zájemci měli tři měsíce na to předložit svou nabídku městu.

„Přihlásili se pouze dva investoři," prozradil počet zájemců o areál bývalé sanatorky Jan Svatoš, starosta Kostelce nad Černými Lesy. Podle jeho slov mají oba investoři zájem o areál jako celek, žádný z nich neprojevil zájem pouze o jeho část.

Otázkou je, jaké plány investoři s areálem mají. Čeho se černokostelečtí obyvatelé mohou v nevyužitém areálu dočkat?

„V žádném případě tu nevznikne žádné nákupní centrum ani nic podobného," vyloučil Svatoš možnost, že by v Kostelci vznikl komplex obchodů. V místě bývalé sanatorky musí prý vzniknout zdravotnicko – sociální zařízení a to kvůli souladu s územním plánem. Toto kritérium investoři podle starosty ve svých nabídkách splnili.

Starosta města Jan Svatoš také prozradil, že jedním z investorů je občanské sdružení s názvem Nový domov a krajina. Druhým investorem je prý sdružení více podnikatelských subjektů.

V současné době město žádá oba potencionální investory o doplňující informace ke svým nabídkám. Ty se prý týkají hlavně finančního krytí. „Musíme zjistit, zda investoři opravdu mají potřebné množství financí," potvrdil Svatoš.

Podle jeho mínění by mohlo být o novém majiteli rozhodnuto do čtrnácti dnů.

Sanatorka v datech

1901 – černokostelecká nemocnice zahájila svou činnost

1921 – nemocnice přešla do zemské správy

1923 – zahájili zde léčbu TBC

1941 – postavena nová funkcionalistická budova s 200 lůžky podle architekta Fr. Fialy

1951 – areál se rozrostl o další stavby, ukončil se výkup pozemků nynějších hranic

1971 – areál předán sovětské straně. Armáda zde provozovala vojenskou nemocnici s 500 lístky

1991 – vojska odešla, areál byl v zuboženém stavu

2000 – ukončena i činnost rehabilitačního oddělení

2001 – 2003 – vlastníkem většiny areálu Středočeský kraj

2004 – vlastníkem se stalo město

2011 – schváleno vyhlášení zadávacího řízení na prodej areálu

červenec 2012 – vyhlášen záměr města na prodej areálu