Dotační program každoročně pomáhal připravovat aktivity pro zhruba 20 tisíc mladých návštěvníků, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ocenila, že částka poskytovaná ministerstvem se letos zvedla. „Rádi jsme ji navýšili i z naší strany, protože jsme přesvědčeni, že nestátním neziskovým organizacím a nově i školním sportovním klubům, celoročně pracujícím s dětmi a mládeží, můžeme společně účinně pomoci,“ zdůraznila.

Pro spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti i členy Asociace školních sportovních klubů, jež musí mít za sebou nejméně rok činnosti, bude podávání žádostí o peníze aktuální za pět týdnů. Přesné podmínky však budou známy už příští pondělí. „Dotační program bude zveřejněn na úřední desce kraje a webových stránkách oddělení mládeže a sportu 11. března. Žádosti o finanční podporu začne kraj přijímat od 10. dubna,“ upřesnil středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Formulář žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2019 bude ke stažení na krajském webu. „Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci je stanovena na 16. hodinu 19. dubna,“ doplnil radní. Kromě maximální částky, jež se letos zvýšila na zmiňovaných 200 tisíc, je pro žadatele důležité vědět, že dotace může činit maximálně 70 procent z nákladů na projekt; zbytek musí zájemce uhradit sám.

Podané žádosti nejprve posoudí hodnoticí komise, seznam úspěšných žadatelů pak budou schvalovat krajští radní. Předpokládá se, že smlouvy o poskytnutí peněz by měly být připraveny k podpisu ještě před letními prázdninami – kolem poloviny června.