Řidiči by se tak měli mít hlavně na pozoru, pokud míří do Prahy po dálnici D1 ve směru z Brna. Právě tam probíhá před Prahou jedna z nejaktuálnějších uzavírek. Konkrétně jde o místo, kde se D1 kříží s Pražským okruhem D0 poblíž Exit 76 Modletice.

Odehrává se tam výměna povrchu vozovky v km 11,980 – 9,400 ve směru na Prahu a také obnova dopravního značení a oprava přejezdů ve středním dělicím pásu v úseku km 15,650 – 11,980. Akce začala o víkendu, v sobotu 13. dubna, a potrvá podle Ředitelství silnic a dálnic až do 20. května. Aktuální dopravní omezení na D1 je rozdělené do šesti etap, první probíhá v těchto dnech až do 18. dubna, kdy se odehrává oprava rychlého a část prostředního jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha.

Druhá etapa začíná hned 19. dubna v úseku 11,950 – 11,750 km ve směru na Prahu, které povede levým jízdním pruhem (ve směru na Prahu) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0) ve směru na Brno. Další etapy potom počítají s vedením dopravy třeba v protisměrném jízdním pásu. Čtvrtá fáze opravy počítá navíc s objízdnou trasou za uzavřený směr Praha z D0 a ze silnice II/101 po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha.

Omezení na D1 ale rozhodně není tuto sezonu jediné. Ve směru na Prahu se odehrává po dálnicích mnohem více oprav. Až do konce letošního srpna má trvat oprava na D11 v úseku km 0,0-8,0, kde dochází k výměně vozovkových vrstev. Na dálnici je řada uzavírek, kdy řidiči jedou v provizorních jízdních pruzích.

Dopravní omezení si vyžádá také rekonstrukce mostu na D10 u Svémyslice, kousek před Exit 3 Radonice, stejně jako oprava úseku dálnice D10 km 3,435–9,985; hotovo by mělo být 7. července. S částečnou uzavírkou musejí počítat řidiči také na D5, a sice až do 12. května; odehrává se tam totiž modernizace kabelové trasy a připojení telematiky. Částečná uzavírka se bude týkat levého jízdního pruhu v km 4,800-14,700 a km 14,700-4,800 vlevo.

Na D6 se až do konce května opravuje povrch vozovky, částečná uzavírka platí v km 18,007–15,979. Na D7 budou dělníci pracovat až do 22. května na úrovni Kladna, částečná uzavírka na řidiče čeká km 14,876–12,951 vlevo a km 12,951–14,876 vpravo.

Dopravní omezení na D1
1. etapa: 15. – 18. dubna 2019
- oprava rychlého a část prostředního jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
- doprava vedena 2 jízdními pruhy v odstavném pruhu (směr Praha) a jedním odbočovacím (směr D0), ve směru na Brno bude doprava bez omezení.

2. etapa: 19. – 22. dubna 2019
- oprava části prostředního a pravého jízdního pruhu v km 11,950 – 11,750 směr Praha
- doprava vedena levým jízdním pruhem (směr Praha) a jedním pravým jízdním pruhem (směr kolektor a D0) ve směru na Brno bude probíhat příprava dopravního opatření pro 4. etapu. Od 19. dubna odpoledne do 20. dubna 2019 odpoledne bude provoz na Brno v úseku km 8,06 – 12,200 veden dvěma jízdními pruhy. Od 20. dubna 2019 odpoledne do 23. dubna 2019 večer pak bude v úseku km 7,860 – 12,250 provoz z důvodu osazování dočasných svodidel sloužících k oddělení protisměrných jízdních pruhů stažen ve směru na Brno do jednoho jízdního pruhu.

3. etapa: 23. – 26. dubna 2019
- oprava odstavného pruhu v km 11,750 – 10,080 směr Praha
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

4. etapa: 27. – 30. dubna 2019
- oprava připojovacího pruhu z D0 v km 10,080 – 9,600
- doprava ve směru na Prahu od Brna a na Brno ve stejném režimu jako v předchozí etapě. Navíc dojde k uzavření nájezdové větve z D0 a z II/101 od Říčan a Jesenice na D1 směr Praha. Bude vyznačena objízdná trasa za uzavřený směr Praha z D0 (MÚK 10) a ze silnice II/101 (MÚK 12) po D1 směr Brno s otočením na MÚK 15 na D1 směr Praha. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

5. etapa: 1. – 14. května 2019
- oprava obou jízdních pruhů v úseku km 11,750 – 9,400
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

6. etapa: 15. – 20. května 2019
- oprava připojovacího pruhu z D0 a z čerpací stanice Shell v km 9,600 – 9,400
- doprava vedena ve směru na Prahu dvěma jízdními pruhy (jeden v km 11,970 – 8,650 v protisměrném jízdním pásu), třetí jízdní pruh se připojí od km 9,600 ve směru od D0. Doprava ve směru na Brno bude vedena 3 jízdními pruhy.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic