Zprávu potvrdilo vedení nemocnice. „Ve 13.10 bylo odloženo do babyboxu, který se nachází v naší nemocnici, novorozené miminko. Jde o chlapce zhruba týden starého, váha 3 kilogramy a míra 48 centimetrů, který je v dobrém zdravotním stavu,” uvedla Alena Havelková, jednatelka nemocnice.

Po prvotní prohlídce a zajištění základní péče byl novorozenec převezen do kolínské nemocnice. “V naší nemocnici nedisponujeme dětským oddělením. U nás mohou zůstat novorozenci s matkami, což však není tento případ,” vysvětlil náměstek Miloslav Klíma.

Mohlo být dítě podle názoru lékařů přivedeno na svět v nemocnici nebo byly objeveny známky toho, že se jednalo o neodborný utajený porod? „To je těžké říci. Zdálo se, že dítě dostalo profesionální lékařskou péči. Samozřejmě však nevíme, v jakém stavu je matka,” uvedl Klíma.

Jde o úplně první miminko nalezené v nymburském babyboxu. Ten byl zprovozněn v roce 2009, tehdy byl 25. zařízením svého druhu v republice. První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm. Ten upozorní zdravotnický personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Také v Nymburce je babybox umístěn mimo ruch velké ulice. V Česku je v současné době v provozu 76 těchto schránek.