Rozhodnutí ministerstva v pondělí přivítal náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), jehož kompetencí v krajské radě je oblast životního prostředí a zemědělství. „V konkrétních případech se jedná například o výsadbu dřevin podél polních cest, aleje ovocných dřevin, kosení trávníků, vytvoření zemních tůní, pastvu smíšených stád, ošetření památných a významných stromů a podobně,“ přiblížil Petera, na co konkrétně jsou peníze poskytované státem určeny.