Dětská centra, leckomu známá spíš pod dřívějším označením „kojenecký ústav“, výrazně mění svoji podobu, fungování i zaměření. Musí: od roku 2025 už zákon běžnou ústavní péči o děti ve věku do tří let nebude umožňovat; kojenci a batolata, o něž se z nějakého důvodu nestarají jejich rodiče, by měli převážně vyrůstat u pěstounů.

„I nadále ale budou zachované výjimky například pro děti s postižením, a proto chceme naše dětská centra proměňovat už nyní, abychom byli připraveni,“ vysvětlil Pavlík, co krok směrem k vytváření center komplexní péče znamená. „Dochází k omezení ústavní péče na nezbytně nutnou dobu a podporují se služby, které umožní pečovat o dítě v jeho vlastním sociálním prostředí. Současně může dojít k rozšiřování poskytovaných služeb do oblasti sociální, jako jsou například odlehčovací služby, týdenní stacionáře a podobně,“ upřesnil náměstek hejtmanky.

Nechybí ani pomoc Ukrajině

V rámci aktuálního dění je možné nabídnout i pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Právě o tom Pavlík jednal s Petrou Černovskou; ředitelkou milovického centra, kde je díky jeho velikosti a vhodným podmínkám možné využít část prostor k ubytování několika rodin. Akt solidarity ředitelky i jejího týmu Pavlík vysoce ocenil.

V Milovicích chválí zejména prostředí, které se navzdory tomu, že jde o největší dětské centrum v kraji, podařilo uzpůsobit tak, aby co nejvíce připomínalo rodinné prostředí. Nechybí však ani takzvané zácvikové byty, kde se zvládat péči učí jak ženy, jejichž potomek trpí handicapem vyžadujícím zvláštní zacházení, tak i méně zkušené matky. Přičemž Pavlík zdůrazňuje, že příběhy některých dětí jasně potvrzují, jak je role dětských center nezastupitelná. „Samozřejmě je pro dítě nejlepší funkční rodina a bezpečný domov,“ připouští. „Někdy ale nastanou okolnosti, kdy právě takové centrum může být obrovskou pomocí,“ upozornil.

Od miminek až do 18 let věku

Centrum v Kolíně je z těch krajských naopak nejmenší. Přesto už nyní dokázalo výrazně rozšířit rozsah nabízené péče. Vedle nejmenších dětí se stará i o ty již odrostlejší: zajišťuje dlouhodobou lůžkovou péči pro děti od narození až do dovršení 18 let věku, pokud vyžadují nepřetržitou zdravotní péči. Ředitelka Hana Hálová se navíc může pochlubit pracemi na přípravě dvou nových ordinací – praktického lékaře pro děti a dorost a fyzioterapeuta – které plánuje otevřít nejpozději do srpna. Pro oblast Kolínska se tím má zlepšit dostupnost zdravotní péče.

Vedle Milovic a Kolína provozuje Středočeský kraj dětská centra ještě v Choceradech na Benešovsku, jež působí v nově upravených prostorách, které už byly uzpůsobeny novému zaměření se zacílením na děti s postižením a na spolupráci s jejich rodinami, v Kladně a v Mladé Boleslavi.