„Finanční výpomoc bude věnována na léky, zdravotnické pomůcky a zmírnění útrap ve stáří,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Na zvýšení navrhované částky, jež nedostanou jmenované organice, ale půjde o dary adresované přímo konkrétním lidem (z nichž většina již překročila osmdesátku), se jednomyslně shodlo všech 60 přítomných zastupitelů. Peníze jsou určeny pro veterány druhé světové války, politické vězně z let 1939 – 1945, pozůstalé po obětech nacismu i politické vězně z 50. let.

„Nebyl bych pro přispívat Českému svazu bojovníků za svobodu,“ poznamenal Michel Pánek (ODS), podle jehož mínění vedení této organizace své členy „zneužívá ke své vlastní prezentaci“. Poskytnutí peněz konkrétním lidem ale podporuje – přičemž připomněl, že to byl právě on, kdo na jednání finančního výboru doporučil zvýšit původně navrhovanou částku. Předseda tohoto výboru Jiří Peřina zdůraznil, že je na místě ocenit to, jaký útlak museli tito lidé prožívat v období totalitních režimů.

V debatě Ivo Šanc (STAN) upozornil, že Spolek pro zachování odkazu českého odboje působí jen na Kladensku – a mělo by se prověřit, zda obdobná sdružení nefungují i v dalších středočeských regionech. Stane se, reagovala hejtmanka Jermanová. Naopak Pavel Fojtík (STAN) neuspěl s návrhem, aby byla poskytnuta podpora rovněž jednotlivým členům Konfederace politických vězňů ze středních Čech. V minulých letech jim příspěvky kraj posílal, avšak letos se to zatím nechystá. Důvodem jsou akruální vztahy v organizaci, kvůli nimž vedení konfederace není schopno poslat kraji žádost o poskytnutí podpory. Fojtík proto navrhl, že by si kraj měl vyžádat seznam členů – a příspěvky jim rozeslat individuálně; bez zprostředkování touto organizací. I to se podle hejtmanky zvažovalo – postup při poskytování individuálních dotací jednotlivým osobám by však byl příliš složitý. „Doufám, že se to vyřeší a situace se uklidní,“ konstatovala Jermanová, že spoléhá na urovnání poměrů v konfederaci, jež umožní posílat členům peníze stejným mechanismem jako v minulých letech.