Americká ambasadorka při OSN ruskou akci popsala jako „bezhlavou“ a prohlásila, že ke katastrofě nedošlo jen náhodou. O neuvěřitelném „hazardu“ mluvila také šéfka českého Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská vyzvala k dodržování mezinárodních dohod a neútočení na jaderné komplexy. „I když se jedná o velmi robustní zařízení, nejsou jaderné elektrárny stavěné tak, aby odolaly ostřelování nebo bombardování,“ uvedl za fakultu Jan Kadeřábek. Prohlášení apeluje na ruské vědce a jaderné experty, aby „nemlčeli“.

Podle výzvy by měli tito odborníci využít své kontakty i znalosti a vysvětlit ruskému režimu, aby zanechal „nepřátelských destruktivních útoků“. „Jaderná elektrárna v Záporoží, stejně jako všechny ostatní na území Ukrajiny, slouží obyvatelstvu a přinášejí mu tolik potřebnou energii a teplo. Útoky na ně jsou útoky proti civilnímu obyvatelstvu,“ upozornil dále Jan Kadeřábek, podle kterého v extrémním důsledku hrozí uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí od Ruska po Evropu.

Dva a půl milionu korun pro Ukrajinu

České vysoké učení technické je velmi aktivní v podpoře Ukrajiny od začátku krize. Fakulta elektrotechnická například věnuje dva a půl milionu korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni. Vedení fakulty zdůraznilo, že darované peníze si škola a její katedry v průběhu minulých let vydělaly vlastní hospodářskou činností.

„Mohli jsme tyto peníze využít na přístrojové vybavení či technologie anebo je investovat do našich zaměstnanců, ale domníváme se, že jsou určité momenty, kdy musíme dát jasně najevo, že hodnoty, jako jsou svoboda, lidský život či demokracie, stojí nejvýše,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, který je hrdý na své studenty a zaměstnance spontánně vyjadřující solidaritu. „Celá naše fakulta stojí za kolegyněmi a kolegy z Ukrajiny v této těžké chvíli a jsme připraveni aktivně pomoci,” dodává děkan Petr Páta.

Ten se s řadou ukrajinských akademiků zná osobně, FEL má úzké vazby na Fakulty radiotechniky a elektrotechniky Národní technické univerzity Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“ a Národní přikarpatské univerzity Vasyla Stefanika v Ivano-Frankivsku.

Vedle štědrého finančního příspěvku fakulta přímo podporuje své studenty a zaměstnance z Ukrajiny. Mimo jiné se rozhodla rozšířit stávající stipendijní program Nikola Šuhaj pro ukrajinské studentky a studenty, takže se do něj budou moci zapojit čtyři studentky z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově. Fakulta je již přijala a podpořila a očekává, že zájem o studium elektrotechniky a informatiky na FEL ČVUT projeví studenti i z dalších partnerských škol na Ukrajině.