V obou případech se Středočeský kraj na celorepublikových počtech (39 škol zavřených a 208 s omezeným provozem) podílel zhruba z jedné čtvrtiny. Mimochodem – v hlavním městě Praze, kde je situace kolem šíření koronaviru považována za závažnější (a metropole také má přibližně srovnatelný počet obyvatel), byly uzavřeny dvě školy a omezený provoz mělo 14. Vedle středních Čech patří k více zasaženým ještě školy v krajích Plzeňském a Libereckém.

Celorepublikově se onemocnění koronavirem potvrdilo u 193 vyučujících a zhruba dvojnásobného počtu – 393 – jejich svěřenců. Pokud jde o karanténu, poměr dosahuje přibližně 1:5 – šlo o 1123 pedagogů a 5498 žáků, učňů či studentů.