„Chladnější počasí sice není přímo ideální pro koupání, ale přispívá k udržení dobré kvality vody v rybnících a nádržích,“ poznamenal Luboš Mandík z příbramského územního pracoviště středočeské hygienické stanice, který se sledování koupacích vod dlouhodobě věnuje. „Již při vlastních odběrech bylo vizuálním hodnocením patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu – což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků,“ uvedl k pondělnímu zkoumání, jehož konečné výsledky byly k dispozici v pátek.

Slovem výborná označuje Mandík situaci na nejvýznamnějších hojně navštěvovaných oblastech, koncentrovaných na březích Orlíku a Slap: průhlednost vody přesahuje tři metry a obsah sinic je zatím nízký. Právem tedy sledovaným lokalitám na březích přehradních nádrží náleží hodnocení nejpříznivějším stupněm 1 na pětibodové stupnici obdobné školnímu známkování. A obdobné je to i na většině dalších sledovaných míst.

Dvojky dostaly některé nádrže, kde byla při odběrech snížená průhlednost vlivem vyššího obsahu chlorofylu. Fytoplankton nicméně tvoří převážně řasy; sinice jsou v menšině. Koupání je tak stále možné bez omezení i bez obav. Platí to na přírodním koupališti Vyžlovka, rybníku Jureček a Proboštských jezerech na Praze-východ, na jezerech Poděbrady a Ostrá na Nymbursku a na Mladoboleslavsku na přírodním koupališti v Bakově nad Jizerou.

„Trochu jiný stav byl opakovaně ověřen na Tyršově koupališti v Rakovníku a nově i v písníku Hradišťko I v okrese Kolín,“ upozornil Mandík, že v těchto lokalitách rozbory odebraných vzorků vody potvrdily zvýšený obsah sinic – a kvalita vody tak byla klasifikována stupněm 3. Ani to však pro zdravého člověka nesignalizuje žádná rizika, jež by se s koupáním spojovala. „U některých vnímavých jedinců by se však mohly při vodní rekreaci vyskytnout zdravotní problémy, a proto doporučuji se po každém koupání osprchovat,“ radí Mandík.