Obojí je reakcí na rozhodnutí středočeských zastupitelů, že kraj poskytne ze svého rozpočtu jeden milion korun na opatření k ochraně klimatu. Z toho je 800 tisíc určeno na zmapování takzvané uhlíkové stopy v kraji (neboli množství vypouštěných skleníkových plynů, což je zvykem udávat v přepočtu na oxid uhličitý).

Zbytek, 200 tisíc korun, je určen na její kompenzaci – tedy na konkrétní opatření, k nimž patří právě sázení stromů schopných pohlcovat oxid uhličitý. V té souvislosti hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla vyjádření odborníků, že například javor dokáže za 70 let spotřebovat zhruba tři tuny CO2 – avšak v našich podmínkách se jako vhodnější jeví dub, který si za 80 let poradí přibližně s pěti tunami.

Do hledání cest, jak v rámci běžných činností krajských institucí a organizací prospět klimatu (což se zdaleka nemusí omezovat jen na výsadbu stromů a energetické úspory) se hejtmanství pouští společně s odborníky z neziskové společnosti CI2, která je garantem offsetového programu Sledujeme / snižujeme CO2.

Tato organizace také poprvé v historii zmapuje uhlíkovou stopu související s činností krajského úřadu. Pokračovat v projektu by se podle představ hejtmanky, jež se na nedávném setkání s novináři přihlásila k tomu, že jde o její nápad, mělo i v dalších letech.