Někdejší místostarosta Benešova Roman Tichovský (ODS) odpovědný za investice města v době realizace uvedené akce, ale v tomto ohledu zůstává klidný. A to přes to, že podle závěrečné zprávy auditorů mělo dílo v hodnotě téměř 71 milionů korun, jehož nejdůležitější částí bylo odbahňování Konopišťského rybníka, několik závažných nedostatků.

Kvůli tomu by prý mohlo dojít i k přehodnocení akce ze strany Státního fondu životního prostředí, který dotaci, téměř 90 procent ceny díla, městu poskytl.

Audit se zmiňuje o pochybení hodnotící komise města, která rozhodovala o přidělení lukrativní zakázky na odbahnění rybníka. Připomíná i zásah Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jenže o tomto, nikoliv novém zjištění, už tehdy, v květnu roku 2012, informoval podrobně také Benešovský deník.

Postup podle pokynů ÚOHS

„Postupovali jsme pak naprosto přesně podle pokynů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K tomu není co dodat," řekl nyní benešovský zastupitel Roman Tichovský. Audit ale jako hlavní důvod pro případné vracení celé či části dotace, zmiňuje jinou okolnost onoho odbahňování rybníka.

„V rozporu s platnými dotačními podmínkami vedení města směřovalo k nepovolenému využívání rybníka pro hospodářské účely nasazením chovných kaprovitých ryb," sděluje zpráva auditorů, kteří na stejném místě připomínají, že k tomu prý byly i připravovány smluvní vztahy.

Zprávu auditorů o případném hospodářském využívání Konopišťského rybníka, ale předseda kontrolního výboru benešovského zastupitelstva Roman Tichovský, rovněž odmítá. Stejně se pak staví i k části auditu, který se zmiňuje v souvislosti s využitím Konopišťského rybníka o připravování smluvních vztahů.

SFŽP a nájemní smlouva

„O nájemní smlouvě města se Základní organizací Českého rybářského svazu Benešov věděl Státní fond životního prostředí už od samého začátku přípravy žádosti o dotace," připomněl nyní opoziční politik. Současně Roman Tichovský upozornil i na to, že v případě, že by o tom Státní fond životního prostředí nevěděl, Benešov by se k jeho finanční podpoře nikdy nedostal.

Podmínkou přidělení dotace bylo, že se na rybníku v Konopišti nebude hospodařit. A právě to prý bývalé vedení města podle vedení současného, shora uvedeným postupem, porušilo. „Sportovní rybolov přece není žádná hospodářská činnost," brání se nařčení Roman Tichovský.

Podle jeho mínění právě proto vracení dotace Benešovu nehrozí. A pokud by to tak prý nakonec bylo, mělo by se proti tomu město bránit všemi dostupnými právními prostředky.

Čtěte také: Napuštěný Konopišťský rybník se přes noc stal rájem vodních ptáků