Na jeho přednášku, která začne od 14 hodin v tamějším infocentru, naváže nenáročná vycházka k některým z míst, kde se kdysi nacházely hrnčířské dílny.

I když bude řeč hlavně o výrobě nádob, na jejichž běžné používání si nejstarší pamětníci zřejmě ještě vybaví, stranou pozornosti nezůstane ani obecný pohled archeologů na keramiku. Ta pro ně představuje jeden z klíčových zdrojů informací přibližujících poznávání minulosti.

Prohlédnout si tak bude možné zlomky keramiky pocházející z různých období, od pravěku po novověk, a to rovněž s vazbou k místu: střepy nalezené přímo ve Stříbrné Skalici a v okolí.