Ve středu 14. listopadu na zasedání zastupitelstva bude vedení města Dobříš řešit, zda odebere čestné občanství Klementovi Gottwaldovi. To mu bylo udělené 22. listopadu 1948. S návrhem přišel radní Miroslav Sochor.

„Po 25 letech končil městský kronikář, a tak jsme se rozhodli udělit mu letos v září čestné občanství města za jeho práci. Při tom se zjistilo, že je stále čestným občanem Dobříše i Klement Gottwald. Překvapilo mě, že doposud se tím nikdo nezabýval. Myslím si, že můj návrh má podporu a shodou okolností to vyšlo na výročí 30 let sametové revoluce,“ řekl Miroslav Sochor.

Výhledově se budou zabývat tématem také v Pečkách, kde aktuálně řeší odebrání čestného občanství Miloši Jakešovi. Čestné občanství města Pečky získal v roce 1972. Jeho odebrání projednala městská rada, nyní záleží na hlasování zastupitelstva.

„Miloši Jakešovi jsme doručili informaci o záměru odebrání čestného občanství a vyzvali jsme ho, aby se k této věci vyjádřil nebo přijel na zasedání zastupitelstva,“ uvedla starostka Alena Švejnohová. Podotkla zároveň, že Miloš Jakeš nemá žádnou přímou souvislost s městem Pečky.

Kutná Hora se zabývala tematikou nedávno: v uplynulém týdnu zastupitelé schválili odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému. Návrh předložil radní Štěpán Drtina, podle něj by se čestné občanství mělo u dělit za zásluhy o rozvoj vlasti, zejména města.

„V uvedených případech se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a poválečnými náladami ve společnosti,“ řekl Štěpán Drtina. Dodal, že Klement Gottwald a Antonín Zápotocký jsou s odstupem času vnímáni negativně.

Některá města se zabývala problematikou v minulosti. Příkladem může být například Kladno. „Odebrání čestného občanství se v roce 2000 týkalo Dolores Ibarruri, Klementa Gottwalda, Rudolfa Slánského, Václava Noska, Marie Švermové a Zdeňka Fierlingera,“ uvedla Lucie Steinerová, mluvčí kladenského magistrátu.

Stejně tak se tematikou zabýval Kolín v roce 2005, kdy tehdy odebral čestné občanství Klementu Gottwaldovi.

Některá města nemusela řešit situaci vůbec, třeba ve Vlašimi. „U nás jsme institut čestného občanství nikdy nezavedli, proto o nějakém rušení nelze ani uvažovat," vysvětlil starosta Luděk Jeništa.

Jak radnice ve Středočeském kraji odebíraly
čestná občanství komunistickým funkcionářům

Kolínsko: Pečky odeberou čestné občanství Miloši Jakešovi. Kolín odebral Klementovi Gottwaldovi čestné občanství v roce 2005.

Kutnohorsko: Kutná Hora odebrala čestné občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému.

Kladensko: Kladno odebralo v roce 2000 čestné občanství několika lidem: Dolores Ibarruri, Klementu Gottwaldovi, Rudolfovi Slánskému, Václavu Noskovi, Marii Švermové a Zdeňku Fierlingerovi.

Nymbursko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.

Mělnicko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.

Příbramsko: Dobříš odebere čestné občanství Klementu Gottwaldovi.

Berounsko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.

Benešovsko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.

Mladoboleslavsko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.

Rakovnicko: Nechystá se odebírání čestného občanství funkcionářům z KSČ.