S sebou přineste květiny nebo jiné milodary. Odehraje se živou divadelní formou plnou hudby, tance a ohně, ale i archeologického poznání. Svět germánských Markomanů přiblíží v Dobřichově také dětem, a to dopolední program připraveným pro místní školu.