KDY: 17. května - 12. června
KDE: Galerie města Kolína
ZA KOLIK: 20 Kč

Oldřich Tichý (1959) vstoupil na českou výtvarnou scénu v 80. letech. V letech 1980 - 1986 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem prof. Františka Jiroudka. Od roku 1988 žije na statku v Dojetřicích u Sázavy. V počátcích své tvorby se věnoval hutnosti malby v expresivně pojatých figurálních výjevech, k nimž přistupovala i zátiší. Tvůrčí neklid na počátku ale vystřídal zájem o hledání sebe sama, kořenů individua vlastního uměleckého já sahajících u něj až do rodného Valašska. Dá se říci, že významným podnětem bylo usazení se v krajině, která nabízela ve své nehlučné tichosti tolik potřebnou koncentraci i nepřeberné množství jednotlivostí s vlastními intimními významy tušenými nebo prožitými. Z tohoto vztahu se dá zkompilovat takřka všechno, co představuje charakteristické rysy Tichého tvorby. Struktury materiálu země, dřeva, větví, kamínků, kůže, plátna a pak klidné monumentální plochy vzduchu – prostoru, který vše ovládá a ohraničuje a v němž se vše umisťuje.