Ta se jmenovala Šifra svatého Vavřince a na malých detektivech bylo, ale se pomocí historického deníku orientovali v celém areálu kostela, a pomocí luštění hádanek následovaly sérii indícií. Nakonec je jejich trasa zavedla ke sladkému pokladu na konci.

Děti se tak vydávaly luštit detektivní případ po několika stanovištích, kdy se podívaly také k historickému nápisu, který hovoří o posvěcení kostela. Ten se podařilo restaurátorům objevit teprve nedávno a církevní společenství ve Velimi by nápis rádo nějakým způsobem zajistilo tak, aby jej mohli obdivovat i další. V současné době vyjednávají s památkáři, jak to zajistit.

„Snažili jsme se to dimenzovat pro mnoho dětí, je tu interaktivní hra Šifta sv. Vavřince, kdy děti chodí po stanovištích, plní úkoly a na konci je čeká sladká odměna – poklad, který je ukrytý v lůně kostela," řekl organizátor soutěže Tomáš Těmín. „Dětí se snaží sžít s těmi pro nás památkami a je to pro ně bod, kde se mohou realizovat," podotkl.

Zatímco první den patřil tedy spíše programu pro děti, které doprovodili na různá stanoviště dospělí, druhý den patřil církevnímu rozměru celé pouti. Na koncertu vystoupili členové České filharmonie. „Koncert je velmi mimořádný, našemu kaplanovi Martinovi Sklenářovi se podařilo získat několik členů České filharmonie, kteří by měli zahrát několik kusů zejména barokní hudby, " řekl Tomáš Těmín. V neděli od osmi hodin se odehrála slavnostní mše svatá.