Roli Elišky ztělesnila Kolíňačka Irena Lee, o ostatní postavy se postarali Julia Morkov, David Kastl, Jan Fuchs, Katja Dach, Iva Džavan, Michael Džavan a Patrik Šebek.

I v parném létě nakonec několik desítek dětí i s rodiči dorazilo a vytvořilo výbornou atmosféru.

V závěru inscenace vodník pozval nejmenší diváky na pódium, aby mu nejdříve sekundovali a potom si i společně zatančili.

Dle ohlasů z obou stran to vypadá, že se soubor na prkna společenského domu ještě vrátí.