V zahřátých světnicích se bude s hospodáři povídat o adventních a vánočních obyčejích, pověrách i věštění budoucnosti, zavoní vařená muzika a škvarkové cukroví. Venku návštěvníci potkají tajemné Lucky a hrozivou Perchtu. V 11 hodin je připraveno společné zpívání s Michaelem Pospíšilem Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní.

Po celý den pak budou příchozím k dispozici řemeslné vánoční dílny vonné františky, řetězy z hubinek, království ze sušeného ovoce, drátěné řetězy a ozdoby, slaměné řetězy, máčené svíčky a svíčky z ořechových skořápek, ozdoby ze skleněných perel. Chystá se i pečení škvarkového cukroví, vaření muziky i přástky povídání o pěstování a zpracování lnu a vlny, bude i bylinkárna Jany Hunalové.