V Pečkách letos vybrali následující knižní tituly:

Nemá, a dobře, že nemá od spisovatelky Ediny Szvoren. Povídky oceňované maďarské autorky nám prozradí odpovědi jen na některé z těchto otázek, na jiné si čtenář bude muset přijít sám. Něco beznadějně chybí. V hloubi každé povídky cítíme skrytou přítomnost tiché tragédie, která však už dávno vrostla do vypravěčovy posmutnělé existence. Odhalíme ji? Ukázku předčítal Michal Müller v Římskokatolickém kostele sv. Václava.

Třetí svatba od vlámského romanopisce Toma Lanoye předčítal pod altánem vzdělávacího centra filmový a divadelní režisér Dan Pánek. V líčení obou osamělých lidských osudů je mnoho pochopení pro ty, jimž osud do vínku nedal pouze jednoduché výzvy.

Co je odtud vidět od německé spisovatelky Mariany Leky předčítala ve foyeru základní uměelcké školy Zdena Kuprová. Dojemný příběh je promyšlenou meditací o tom, jak ztráta a láska utvářejí člověka i komunitu. O hledání místa ve světě, i když to místo je právě tam, kde jste začínali.

V Česku velmi populární žánr severské krimi předčítala v sokolovně Miroslava Fuchsová z románu podle skutečné události Antarktida lásky od výrazné švédské autorky Sary Stridsbergové. Jaké to je být svědkem své smrti? A jak se smířit s tím, že se svět točí dál i bez vás?

Z polské tvorby předčítal Lukáš Hanzelín ukázku z románu Oslněni světlem od Jakuba Zulczyka v jubilejním chrámu Mistra Jana Husa. Kniha patří k nejzdařilejším a nejpopulárnějším počinům současné polské žánrové literatury a dočkala se rovněž seriálové adaptace z produkce HBO.

Završení předčítání proběhlo v městské knihovně. Tam předčítala z italského románu, Kolibřík od autora Sandra Veroneseho, Maruška Samková Dos Santos. Číst tento melancholický román, jehož tematickou konstantou je smrt a umírání, a přesto z něj sálá víra v život a v lidské pokolení, je jako listovat albem fotografií, probírat se zaprášeným archivem, dívat se na staré filmy, poslouchat staré desky.

Nejlepší kvalitu přednesu mluveného slova v letošním ročníku Noci literatury převzaly ženy. Zdena Kuprová, Miroslava Fuchsová a Maruška Dos Santos. Se zvýšeným zájmem lze čtenářům doporučit severské krimi Antarktida lásky.

Pečky se připojují mezi významná evropská města na mapu kultury. Pořadatelé se budou těšit při příštím ročníku s o poznání větší návštěvností kulturní veřejnosti.

Michal Müller