„Nejčastěji lidi v poušti zemřou tak, že se utopí,“ prozradil po jedné anketě, kdy návštěvníci coby důvod smrti hádali samozřejmě slunce, zabloudění nebo nedostatek vody. Po více jak hodince výkladu doplněné i krátkým videem s muzikou, přišel čas na dotazy. Ty byly především velice praktického rázu, protože se ukázalo, že několik lidí v sále do Izraele odcestuje v nejbližších dnech.