Ten začal slavnostním zahájením o páté odpolední, čtyřikrát poté předvedli své umění šermíři ze skupiny Colonia Nova, zároveň na šachovnici tančily dívky ze sdružení Salome, které renesanční tance nejen předváděly, ale i vyučovaly.

Na parkánech pak hned dvakrát sehrálo divadelní představení Hynkův soud aneb kterak kníže minsterberský skrze Helenu Trojskou město Kolín ku zkáze přivedl Malé divadlo Kolín, které ve dvojím provedení přidalo ještě Legendu o Janu Nepomuckém. Ve stejném prostředí pak program ukončilo Divadlo Studna středověkou fraškou s mravním poselstvím komedie dell‘ arte nazvanou Kozlí muž.

Návštěvníky čekal po celý den volný vstup do všech objektů Bartolomějského návrší jako kostnice, zvonice a staré školy ale i expozic a výstav Červinkovského a Veigertovského domu a Dvořákova muzea pravěku, nechyběly komentované prohlídky expozice Dějiny Kolína od středověku do poloviny devatenáctého století s ředitelem muzea Vladimírem Rišlingem, výtvarné dílny či povídání o historických pokrmech spojené s ukázkami i ochutnávkami a mnoho dalšího.

| Video: Youtube

Revitalizace Bartolomějského návrší v Kolíně.

„Zřejmě i konečně teplé počasí zapříčinilo, že všechny akce byly hojně navštívené, včetně zvonice, na kterou vyšláplo mnoho lidí,“ hlásili unavení, ale spokojení pracovníci kolínského Regionálního muzea za soumraku, kdy poslední zájemci obsazoval místa na humorném závěrečném divadelním představení.