Poté se všichni průvodem přesunuli do kostela svatého Gotharda, kde proběhla bohoslužba, při níž byly zpívány Pašije z Lukášova evangelia. Ty popisují poslední večeři, umučení a ukřižování Ježíše Krista.

Květnou nedělí začíná pašijový týden a křesťané si při ní připomínají vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Po ní následuje Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle Boží hod velikonoční.