„Nadace židovských obcí, která pravidelně přispívala finančně na vzpomínkovou slavnost, podpořila letos jen některé projekty, a ten náš mezi nimi nebyl,“ vysvětlil Vítězslav Podrazil letošní zúžení orchestru.

Účastníky koncertu blíže představila a přítomné přivítala moderátorka Hana Zrůstová. Úvodní slova pronesl i starosta města Michael Kašpar, který nad koncertem, stejně jako všichni předešlí první muži města, převzal záštitu. „Většinou vzpomínáme na to hezké, nevyhneme se ale i těmto tíživým vzpomínkám,“ připomněl Michael Kašpar dobu, kdy zahynula většina kolínské židovské komunity.

Hlavní hvězdou letošního koncertu byla sopranistka Věra Likérová, která zazpívala Árii z oratoria Vítězná Judita, ale především Tři písně v jidiš skladatele Viktora Ullmanna či Ukolébavku Gideona Kleina. „Viktor Ullmann a Gideon Klein patří mezi terezínské autory. V době protektorátu byli deportováni do terezínského ghetta. Navzdory hladu, fyzickému i psychickému utrpení se zde přes velké problémy snažili organizovat hudební život a vytvořili také řadu nových skladeb. Konce 2. světové války se nedožili,“ napsal Vítězslav Podrazil do rozdávaných vytištěných programů.

Druhou sólistkou pak byla cembalistka Monika Knoblochová, na stejný nástroj zahrál i dirigent Podrazil. Tyto nástroje připomněly krásnou hudbu z pera skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händela a celý koncert, který byl i součástí letošního cyklu Kruhu přátel hudby posluchači odměnili zaslouženým potleskem.