Hned jak tři fasádníci v podání Dalibora Gondíka, Martina Zounara a Lumíra Olšovského, který hru režíroval, vešli v jejím úvodu do nočního podniku a vzápětí převrhli a zapálili láhev donesené slivovice, vzbudili mezi diváky salvy smíchu.

Pak už následovaly všechny známé scény z filmu. Když šli pánové do krejčovství a Martin Zounar se svlékl do spodků, některé divačky padaly ze židlí a ve chvíli, kdy všichni tři muži napochodovali na scénu jen v bílých slipech, odměnili je divačky potleskem.

V rolích lehkých a vypočítavých dam se kolínskému publiku představily principálka společnosti Olga Želenská, Adéla Gondíková a Monika Absolonová. Paní Trčkovou, jež vymyslela trik na ženaté muže a útěk po lešení, ztělesnila Miriam Kantorková, profesora společenských věd Jan Přeučil.

Několik rolí včetně policisty vytvořil Pavel Vítek, dalších několik menších včetně rozvedeného podvedeného muže pak Petr Gelnar.

Jeviště Městského společenského domu už několik divadelních představení zažilo, toto bylo zatím nejnáročnější na přípravy a technické zabezpečení. „Nejsme klasické divadlo a hra byla náročná na převleky, takže jsme museli uvolnit zadní trakt za oponami, vybudovat schody, aby se za závěsy dalo běhat a především převlékat,“ nastínil Petr Brancuzský, technik společenského domu. „Bylo to vydařené představení, diváci se bavili a my také,“ smála se při rozdávání autogramů při odchodu ze sálu Adéla Gondíková, narážející na několikeré odbourání herců poté, co si něco přidali nebo vyvedli kolegu z míry.

ZDENĚK HEJDUK