Právě pro vás je určena kniha Eriky Matějkové Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích, jež vydává Nakladatelství Grada.

Kniha vás naučí jednat s vašimi nejbližšími tak, abyste si nekonfliktně uměli říci o to, co pro sebe potřebujete, a zároveň mile dokázali druhého ocenit tak, aby to bylo i pro něho srozumitelné. Pomůže vám porozumět skrytým významům konfliktů či tomu, co vám partner svým pro vás rozčilujícím chováním chtěl sdělit. Tím vším budete mnohem blíže tomu, abyste nevnímali požadavky vašeho partnera jako útok proti sobě, ale jako prosbu o změnu ve společném soužití. Kniha vás naučí jasněji vnímat, kdy už jsou nároky partnera neoprávněné.