Především předměty a kosti ze záchranného archeologického výzkumu v trase budoucího obchvatu Kolína nalezené v letech 2008 až 2010 zaplnily zcela předělané prostory Dvořákova muzea Kolínska v pravěku. Ještě než návštěvníci vstoupili do muzea, přivítala je před ním Klára Zubíková z odboru kultury Středočeského kraje, která představila delegaci hostů Karla Molnára, radního pro legislativu Středočeského kraje, Luboše Jiráně z archeologického ústavu Akademie věd a Radku Šumberovou, archeoložku autorské výstavy ze stejného ústavu, která vernisážové hosty provedla celou expozicí se zasvěceným výkladem. Kolín zastupoval jeho starosta Vít Rakušan. Proměněné prostory nabídly moderní expozici s interaktivními prvky v podobě dávných rondelů, nechyběly kosterní nálezy či množství předmětů. „Těch je tolik, že nebylo v našich silách každý popsat, i proto tu jsou katalogy, které jednotlivé předměty přibližují," nastínila Radka Šumberová.

Zdeněk Hejduk