Přesto se sešli lidé, kteří se těšili na výstavu Betlémů, fotografií i vyšívaných ubrusů. Děti mohly malovat na perníčky a užít si vánoční kouzlení. Odpoledne zpříjemňovaly tóny varhan i flétny. Domů si lidé mohli odnést Betlémské světlo.