Regionální muzeum Kolín uvádí, že výstava představí výběr z tvorby Rudolfa Mazucha a Jana Čarta, kteří ač oba nebyli kolínskými rodáky, Kolín se pro ně stal osudovým městem. „Byl místem, kde žili, umělecky tvořili a nakonec i zemřeli. V první polovině 20. století výrazně utvářeli zdejší výtvarnou scénu a zapsali se nesmazatelně do povědomí místních,“ píše muzeum na Facebooku.

Práce prezentované na výstavě pochází až na několik výjimek z bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně. „V případě Rudolfa Mazucha jsou představeny portrétní a krajinářské realizace v oleji. U Jana Čarta je vystavená kolekce v jiném duchu. Vzhledem k tomu, že muzeum vlastní celou umělcovu pozůstalost, mají návštěvníci možnost vidět nejen realizace v oleji, ale především osobité varianty návrhů, studií a skic k autorově volné i užité tvorbě,“ stojí v pozvánce.

Vernisáž se uskuteční stojí v Červinkovském domě 30. dubna od 17 hodin, výstava pak bude přístupná od 6. října.