Zarážání hory je zvyk, který se koná koncem léta, kdy ve vinicích dozrávají hrozny, což je symbolem zákazu vstupu do hory čili vinohradu. S tímto zvykem je svázáno i zdobení hroznové kozy. Koza je symbol čerta, kterého se lidé měli bát, a tím pádem vyhánět tato zvířata z vinice. Koza se zdobí bylinami rostoucími v okolí nebo přímo ve vinici.

Návštěvníci akce měli za úkol tyto byliny natrhat, přinést a přivázat na kozu.

Z Kolínského posvícení.
Staré hity Waldemara Matušky roztančily jejich milovníky dešti navzdory

V krojích vystoupila taneční skupina z Poříčan, která ve dvou formacích zatancovala českou besedu. Po celou dobu hrála cimbálová kapela Midnight Coffee Session.

Akt zarážání hory proběhl krátce po poledni. Majitel vinařství vztyčil velký ozdobený kůl a zatloukl dvanáct malých okolo něj jako symbol celoroční vinařské práce.

Poté následovala poslední prohlídka vinice a ve 14 hodin se vyrazilo v průvodu přes vinici ke sklípku, kde bylo připraveno pohoštění a doprovodný program.