Průvod zahájili pár slovy o adventu římskokatolický farář Martin Sklenář a farář Českobratrské církve evangelické Marek Lukášek. Poté se dav za zvuku bubnů staré gardy a za světel loučí vydal na cestu kolem místní sokolovny, Podlipanského muzea a gymnázia. Po cestě bylo 24 zastavení, na kterých děti z místní základní umělecké školy v rolích andělů a čertů předváděly scénky.

Průvod byl zakončen na náměstí Arnošta z Pardubic. V parčíku mezi kostelem a zvonicí už čekal andělský sbor s kapelou W Band a zazněla píseň Tisíc andělů, kterou si společně všichni zazpívali. Poté se slavnostně rozsvítil vánoční stromek. Nechyběla ani andělská pošta, ve které mohly děti napsat dopis Ježíškovi. Před kostelem byl požehnán velký adventní věnec a rozsvícena první z jeho svící.

Dále pokračovala volná zábava s kapelou W Band. Stánek Sladké nebe nabízel například mrkvový dort, štrúdl nebo lívance, v Andělském baru si lidé mohli dát na zahřátí například svařák nebo čaj.