Bohoslužba začala před vstupem do kostela, kde byl zapálen a posvěcen oheň. Od něho byl posléze zapálen paškál - velikonoční svíce, jenž se v průvodu přenesl do kostela, ve kterém byla kromě svitu svíce úplná tma. Věřící si poté od paškálu mohli zapálit své svíčky.

Během bohoslužby se četlo devět biblických úryvků, po nichž následoval zpívaný žalm a modlitba.

Po evangeliu se rozezněly zvony i varhany, které na zelený čtvrtek, jak se říká, odletěly do Říma.

Následovalo žehnání paškálu, kdy je svíce třikrát ponořena do vody a pokropení lidu.