„Jsem dojatý, když vidím, kolik vás dnes přišlo. Zrovna cestou do Kolína jsme v autě rozebírali, co udělat lépe, aby diváci a posluchači zase začali chodit na koncerty a tady nás čeká narvaná synagoga,“ vzdal hold přítomným hráč na violu Matěj Kroupa.

Právě jeho pradědeček dal kvartetu jméno. „Já jej ale bohužel nepoznal. Většina fanoušků této hudby je ochotna poslouchat díla až do Leoše Janáčka, pak už je to pro ně moderna. Ale zdvihněte ruku, kdo máte rádi Bohuslava Martinů?“ udělal rychlou anketu Kroupa.

Na les vztyčených rukou pak Kroupa odpověděl: „Vidíte, a to byli Bořkovce souputníci, Martinů pradědovi často psal.“

Z díla Pavla Bořkovce jeho kvarteto ve složení Matěj Kroupa, houslisté Ondřej Hás a Marek Bláha a hráč na violoncello Štěpán Drtina zahrálo Smyčcový kvartet č. 3, koncert otevřel Smyčcový kvartet No. 11 f-moll, op. 95 Serioso Ludviga van Beethovena, jeho druhá polovina pak patřila další nesmrtelné klasice, a to z díla Bedřicha Smetany, konkrétně Smyčcovému kvartetu č. 1 e-moll Z mého života.

Přátele tohoto druhu hudby se po prázdninách sejdou 17. září v komorním sále Městského společenského domu v Kolíně, kde jim za klavírního doprovodu Pavla Praženky na klarinet zahraje Natálie Hrdová.