„Pozvedl hudební styl tanga z jeho syrové podoby do té virtuózní a uvedl jej do koncertních síní,“ řekl v průvodním slově Milan Řehák, což paradoxně potvrdila i skladba Graciela y Buenos Aires, kterou sice nesložil Piazzolla ale José Bragato, byla napsaná pro violoncello a celý orchestr a tady jej nahradil právě akordeon. „Trošku jsme ji oťukávali už před coronavirem, ale dnes jsme ji vlastně zahráli v premiéře,“ prozradila Kristina.

Společně s kolegou rezignovali na přestávku a čas koncertu tak rapidně zkrátili. „Abyste se tu nemuseli tak dlouho dusit v těch rouškách,“ vzkázala divákům. Ti si nakonec nadšeně vytleskali ještě přídavek. „My jsme s tak vřelým přijetím nepočítali, takže jsme si nic nepřipravili,“ přiznala Vocetková, ale nakonec s kolegou zopakovali první a hodně dynamickou skladbu Astora Piazolla Libertango.

Další koncert Kruhu přátel hudby se koná už za týden, v podnikatelském inkubátoru Cerop zahraje Lyra da Camera.