Pro všechny návštěvníky byl připraven koncert v podání hudebního tělesa Harmonie 1872, vystoupení Dětského pěveckého sboru Červené Pečky a Pěveckého sboru Hany Trešlové z Kolína. Velmi zajímavé bylo také vystoupení Jana Venase mladšího, který zahrál a zazpíval převážné historické písničky. Pro nejmenší byla připravena pohádka v podání Divadla Víti Marčíka. Děti si mohly také vyzkoušet svou šikovnost v kovárně, při výrobě svíčky, nebo si vyrazit minci. A pro ty odvážné byla připravena stezka odvahy v pohádkovém sklepě. Celou akci uspořádal Spolek Nebovidská tvrz.
AUTOR: Richard Karban