Po celý sobotní den se na náměstí v parku v Kostelci nad Černými lesy konal bohatý program, který v 9 hodin zahájil proslovem starosta města Jan Černý a trubači fanfárou. Konala se tam také soutěž o keramické krmítko pro ptáky, tvořivá dílnička pro děti anebo přehlídka řemesel. Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu nebo pomalovat hrníček ve výtvarné dílně.

V 11 hodin se na náměstí představily se svým tanečním vystoupením děti z DanceIn a o hodinu později předvedli dobrovolní hasiči SDH Kostelec n. Č. l. ukázku činnosti přípravky. Kolem 15. hodiny vystoupili na náměstí Smiřických dudáci Blue Squadron Pipe Band.

Souběžně probíhal také doprovodný program s názvem Den otevřených bran na nádvořích místního zámku, kde se jako první představil ZUŠ Band Pečky. Po té následovalo slavnostní zahájení a představení střediska Zámek. Zahrál také ZUŠ Band Kostelec nad Černými lesy, ZUŠ Band Český Brod, loveckou hudbu a lovecké signály pak Trubači ŠLP. Nechyběla ani přehlídka dravců se sokolníky, ukázka loveckých psů a nebo vyřezávání motorovou pilou.

Václav Šolta